||

Bouppteckning & arvskifte

Vi guidar dig genom hela processen

Vi hjälper er med bouppteckningen

En bouppteckning ska alltid göras när någon avlidit. Det hjälper vi er gärna med. I bouppteckningen ska all kvarlåtenskap i dödsboet noteras, för att sedan användas som underlag för arvskiftet.

I samband med bouppteckningen görs också en värdering av alla den avlidnes tillgångar, inklusive reda pengar, värdeföremål och all annan kvarlåtenskap som finns i dödsboet. 

Många vet inte om det men nästan alla dödsbon innehåller saker av värde som antingen kan gå i arv eller säljas för pengar. Det gäller inte bara antikviteter utan nästan alla möbler och annat lösöre.

hj

Vi erbjuder helhetslösning

När en kär anhörig avlidit är det många känslor som ska hanteras. Samtidigt är det många praktiska saker som behöver lösas, som till exempel begravning och hantering av dödsboet. Begravningen kan vi inte hjälpa er med men när det gäller dödsboet kan vi erbjuda er en helhetslösning som innefattar hela hanteringen av dödsboet, arvet och efterkommande röjning och städning.

Vi kan hela processen kring hantering av dödsbo. Vänd dig gärna till oss för en offert vare sig du vill ha hjälp med att lösa alltihop eller bara vissa delar.

hj

Bouppteckning kostnad och pris

En bouppteckning kostar olika mycket beroende på hur stort dödsboet är och hur komplicerad värderingen blir. Generellt kan man säga att det beror på mängden kvarlåtenskap. 

En liten enrumslägenhet rymmer av naturliga skäl mycket mindre än en stor herrgård och tidsåtgången för bouppteckning varierar på samma sätt från några enstaka timmar till flera dagar. 

Hör av dig till oss för att få en offert med pris på bouppteckning.

Arvskifte och kontakt med skatteverket

Vi hjälper er vid arvskifte och hanterar alla detaljer, inklusive kontakt med Skatteverket Arvskifte kallas det när man fördelar dödsboet mellan arvingarna. Detta måste göras i enlighet med eventuellt testamente och gällande lag.

Att göra ett arvskifte är inte jättekomplicerat men det kan vara värt att anlita en extern, oberoende part för arbetet, för att slippa osämja för inblandade parter.

Victoria Cieslak
Victoria Cieslak

Utbildad Jurist, har fullgjort notarietjänstgöring på Attunda tingsrätt och arbetar idag som juridiskt ombud inom flertalet rättsområden, bl.a. familje- och arbetsrätt

Bakgrundsbild

Ifrån bouppteckning till ett städat hem

När någon avlidit finns vi där och hjälper dig genom hela processen med att hantera dödsboet, från bouppteckning till ett flyttstädat hem.

Det är mycket som händer när en någont gått bort och många praktiska saker som ska lösas. Mitt i allt detta ska du ha tid att hantera dina känslor också. Då kan det vara bra att ta hjälp av proffs som hjälper dig och övriga arvingar med hela eller delar av arbetet.

Vi hjälper er igenom hela processen. Första steget är att göra bouppteckning och värdera alla dödsboets tillgångar. Därefter är det dags för arvskiftet. Då ska allt från dödsboet fördelas mellan arvingarna i enlighet med eventuellt testamente och lagstiftning. Under detta steg kan vi hjälpa er att sälja eller forsla bort de delar av dödsboet som ingen vill ärva. När allt gods är bortforslat behöver den gamla bostaden i allmänhet flyttstädas. Även detta kan vi sköta åt er.

Hör av dig till oss så får du en konkurrenskraftig offert på hela hanteringen av dödsboet, från bouppteckning till ett flyttstädat hem.